Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ


  • Κάθε Παρασκευή 5.00'-6.00' μ.μ. 
Για κυρίες (κ. Ευτυχία Χριστακίδου)