Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  

Μητροπολίτης Αίνου Λεόντιος Ελευθεριάδης (1903-1907)

Μητροπολίτης Αίνου
Λεόντιος Ελευθεριάδης (1903-1907)

Ο Μητροπολίτης Λεόντιος Ελευθεριάδης διετέλεσε Επίσκοπος Κίτρους και Κατερίνης από το 1885 έως το 1893.

Μετατίθεται στην Επισκοπή Παραμυθίας της Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Το 1895 η Επισκοπή υπάγεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και ανυψώνεται σε Μητρόπολη. Παρέμεινε ως πρώτος Μητροπολίτης Παραμυθίας μέχρι το 1896 οπότε και μετατίθεται στην Μητρόπολη Φιλαδελφείας.

Στις 29 Απριλίου 1899 μετατίθεται στον χηρεύσαντα θρόνο της Μητροπόλεως Μελενίκου και Σιδηροκάστρου. Και το 1901 μετατίθεται στην Χαλκιδική ως Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας.

Το 1903 μετατίθεται στην Μητρόπολη Αίνου, θέση την οποία διατήρησε ως το 1907 οπότε και αντικαταστάθηκε από τον τελευταίο Μητροπολίτη Αίνου και πρώτο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ιωακείμ Γεωργιάδη.