Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

Άγγελοι! Αρχάγγελοι!

Οι άγγελοι αποτελούν πνευματικά υπερφυσικά όντα που συναντώνται σε πολλά θρησκευτικά συστήματα αποτελώντας τη μεσολαβητική βαθμίδα ανάμεσα στο βασίλειο του υπερβατού και του κοσμικού, ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο.

Στην αρχαία Ελλάδα η έννοια άγγελος χαρακτήριζε κάποιον ο οποίος μετέδιδε ειδήσεις, πληροφορίες ή αγγελίες.

Ο Όμηρος στα έργα του ήδη εμφανίζει τη λέξη με αυτή την έννοια ενώ οι Ηρόδοτος Ξενοφώντας την χρησιμοποιεί για να περιγράψει ειδικούς απεσταλμένους μεταφοράς μηνυμάτων ή πληροφοριών. Επίσης οι άγγελοι χρησιμοποιούνται και σε άλλα καθήκοντα, όπως σύναψη συνθηκών ή είσπραξη χρημάτων. Ως θεϊκή ή υπερβατική παρουσία η έννοια άγγελος εμφανίζεται για πρώτη φορά στο πρόσωπο του Ερμή.

Στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση οι άγγελοι είναι μέρος του σύμπαντος κόσμου. Είναι φύσεις νοερές αεικίνητες, αυτεξούσιες, ασώματες.

Υπηρετούν τον θεό και είναι κατά χάριν αθάνατες, που δεν περιορίζονται από χρόνο και χώρο, ενώ δεν έχουν φύλο. Στην Π. Διαθήκη εμφανίζονται ως αγγελιοφόροι του θεού στην ανθρωπότητα και στην Κ. Διαθήκη ως απεσταλμένοι του θεού και φορείς του μηνύματος της Αποκάλυψης.

Στα πλαίσια αυτής της διαχρονικής και πανανθρώπινης θρησκευτικής παράδοσης, η ομάδα έρευνας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εκκλησιαστικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Άγγελοι! Αρχάγγελοι!»

Τα παιδιά συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου μπορούν να ερευνήσουν το συμβολισμό των αγγέλων στο πέρασμα των αιώνων και στην ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία και τέχνη. Κυρίως μέσα από την τέχνη αφού αγγελικές μορφές και παραστάσεις απαντώνται σε όλα τα είδη της εκκλησιαστικής τέχνης (αγιογραφία, μεταλλοτεχνία, κεντητική ξυλογλυπτική).


Φάσεις εκπαιδευτικού προγράμματος

Φάση 1η
Υποδοχή των μαθητών στο Μουσείο. Καταιγισμός ιδεών ως προς την έννοια άγγελος-αγγελιοφόρος.

Φάση 2η
Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία για την παρουσία και των ρόλο των αγγέλων με την χρήση εποπτικών μέσων (προβολέας,
Η/Υ, ψηφιακός δίσκος).

Φάση 3η
Ακολουθεί ξενάγηση στις αίθουσες που έχουν επιλεγεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Φάση 4η
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Φάση 5η
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την κοινή σύναξη των μαθητών στην κεντρική αίθουσα του μουσείου για την παρουσίαση των εργασιών και την συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.