Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  

Ως θυμίαμα ενώπιόν σου


Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-εργαστήριο παρασκευής θυμιάματος.

Οι μαθητές ενημερώνονται για τη φύση, την ιστορία και τη χρήση του θυμιάματος στην Εκκλησία. Στη συνέχεια παρασκευάζεται θυμίαμα από τους ίδιους τους μαθητές.