Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

Ως θυμίαμα ενώπιόν σου


Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-εργαστήριο παρασκευής θυμιάματος.

Οι μαθητές ενημερώνονται για τη φύση, την ιστορία και τη χρήση του θυμιάματος στην Εκκλησία. Στη συνέχεια παρασκευάζεται θυμίαμα από τους ίδιους τους μαθητές.