Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

Οι Άγιοι των επαγγελμάτων και τα επαγγέλματα των Αγίων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Ο ξυλουργός Χριστός, οι ψαράδες Απόστολοι, o βοσκός Άγιος Σπυρίδων, ο μάγειρος Άγιος Ευφρόσυνος δείχνουν ότι η εργασία και η αγιότητα είναι δύο τομείς στους οποίους κάποιος μπορεί παράλληλα να αγωνίζεται. Το γεγονός, επίσης, ότι κάθε επάγγελμα έχει και τον Άγιό του ως προστάτη μαρτυρεί τη στενή σύνδεση των συντεχνιών με την Εκκλησία αλλά και δίνει πληροφορίες για τη φύση του κάθε επαγγέλματος. Πολλές πληροφορίες για παλιά και χαμένα πλέον επαγγέλματα μπορούν να αντληθούν από τα συναξάρια των Αγίων, αλλά και από τις εικόνες που αφιέρωναν οι συντεχνίες στις εκκλησίες των πόλεων όπου δραστηριοποιούνταν.

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Οι Άγιοι των επαγγελμάτων και τα επαγγέλματα των Αγίων", δημιουργήθηκε από την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εκκλησιαστικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης για να προβάλει επαγγέλματα που έχουν χαθεί αλλά και για να αναδείξει μέσα από τα κειμήλια που σώθηκαν τον πολιτισμό της Αίνου του 18ου και 19ου αιώνα.