Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

Τα Βάγια κι η Σταύρωση μας φέρνουν την Ανάσταση

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο οι μαθητές προσεγγίζουν μέσα από τις εικόνες της Βαϊοφόρου, της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως  το μήνυμα και το θεολογικό πλαίσιο των  εορτών. Το πρόγραμμα εστιάζει στην αναγνωσιμότητα της Ορθόδοξης εικόνας και στη σύγκρισή της με δυτικά πρότυπα.Φάσεις εκπαιδευτικού προγράμματος


Φάση 1η
Υποδοχή των μαθητών στο Μουσείο. Εισαγωγή στο θέμα. Καταιγισμός ιδεών.

Φάση 2η
Οι μαθητές παίρνουν πληροφορίες για το θέμα με προβολή  σχετικού ντοκιμαντέρ

Φάση 3η
Ακολουθεί ξενάγηση στις αίθουσες που έχουν επιλεγεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι μαθητές συσχετίζουν τις πληροφορίες που πήραν με τα εκθέματα του Μουσείου.

Φάση 4η
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση tablets.

Φάση 5η
Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την κοινή σύναξη των μαθητών στην κεντρική αίθουσα του Μουσείου, για την παρουσίαση των εργασιών και την συνολική αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.