Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

Από το Ανθίβολο στην Εικόνα

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως δημιούργησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Από το ανθίβολο στην εικόνα» σε μία προσπάθεια να βγουν τα παιδιά από τις σχολικές αίθουσες και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μέσα στο Μουσείο η θρησκεία, η τέχνη και η ιστορία βρίσκονται αρμονικά δεμένες σε μία προσπάθεια να προσφέρουν στους μαθητές μια εναλλακτική δραστηριότητα μέσα από ένα σύνολο εργασιών και παρακολουθήσεων για την παραγωγή μιας εικόνας. 

Στόχος του προγράμματος είναι να μυηθούν οι μαθητές στα μυστικά της μεταβυζαντινής αγιογραφίας, να γνωρίσουν την οργάνωση των εργαστηρίων ζωγραφικής κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, τα υλικά και τις τεχνικές, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες που έχει προγραμματίσει το Μουσείο. Στόχος των δραστηριοτήτων είναι να αποκατασταθεί μια αυθεντική επικοινωνία του παιδιού με το πολιτιστικό του περιβάλλον, να κινηθεί το ενδιαφέρον για το βυζαντινό πολιτισμό και την τέχνη, να βιώσουν τα παιδιά την ιστορία του τόπου μας και να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από το ανθίβολο στην εικόνα» είναι διαθέσιμη και εφαρμογή Αγιογραφίας σε tablet, που σχεδιάστηκε ειδικά για το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως. Με την εφαρμογή αυτή οι μαθητές μπορούν σε εικονικό περιβάλλον να εξασκηθούν στην Ορθόδοξη ζωγραφική σε όλα τα επίπεδα, από τον προπλασμό μιας εικόνας έως και την ολοκλήρωσή της.

Φάσεις εκπαιδευτικού προγράμματος

Φάση 1η 
Υποδοχή των μαθητών στην κεντρική αίθουσα του Μουσείου. Το πρόγραμμα ξεκινάει με την δραστηριότητα του καταιγισμού ιδεών με τη οποία οι μαθητές αποκτούν σε μια πρώτη επαφή με το πρόγραμμα, λέγοντας σκέψεις που τους έρχονται στο μυαλό, στο άκουσμα της λέξης «εικόνα».

Φάση 2η
Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη παρουσίαση με την χρήση εποπτικών μέσων, κάνοντας μια σύντομη περιγραφή στην ιερή ιστορία για την απεικόνιση των θείων προσώπων, τον τρόπο δημιουργίας της εικόνας σήμερα με την εικονική παρουσίαση εργαστηρίων αγιογράφων. Θα ακολουθήσει μια μαγνητοσκοπημένη ξενάγηση στους χώρους της Εκκλησίας για την κατανόηση από τους μαθητές, του τρόπου που τοποθετούνται οι εικόνες καθώς και την χρήση τους στην Λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Φάση 3η
Ακολουθεί ξενάγηση σε επιλεγμένες αίθουσες του Μουσείου με βάση το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η αίθουσα 8, 4 και 7. Στις αίθουσες γίνεται με προσοχή η παρατήρηση των εκθεμάτων και η ξενάγηση είναι πάντοτε προσαρμοσμένη στην ηλικία αλλά και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και σύμφωνα πάντα με τα καινούρια βιβλία του οργανισμού του δημοτικού και του γυμνασίου.

Φάση 4η
Μετά το πέρας της ξενάγησης  αρχίζουν οι  δραστηριότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και ο χωρισμός των μαθητών σε ολιγομελής ομάδες, ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν την σταδιακή δημιουργία μιας εικόνας με την βοήθεια του μουσειοπαιδαγωγού ή των εκπαιδευτικών του Μουσείου.

Φάση 5η
Στο τέλος του προγράμματος, γίνεται η κοινή σύναξη των μαθητών στην κεντρική αίθουσα και απ’όπου ξεκίνησαν, ώστε να γίνει η παρουσίαση του αποτελέσματος της δουλειάς τους ενώ παράλληλα θα ανακεφαλαιώνονται όσα αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.


Πληροφορίες - Ραντεβού Σχολείων
Τηλ.: 25510 82282
Τρίτη - Παρασκευή 09:00 - 14:00