Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

Ήρωες στους μύθους και στα συναξάρια

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ήρωες στους Μύθους και στα Συναξάρια έχει σκοπό να δείξει την αδιάσπαστη συνέχεια στοιχείων του Ελληνικού πολιτισμού που μεταπλάθονται, παίρνουν νέα μορφή και εξακολουθούν να υπάρχουν πότε ως μυθολογία, πότε ως κατορθώματα αγίων. Το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα που πέρασαν από τη μυθολογία στα συναξάρια και μάλιστα στα εικονογραφικά μοτίβα της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία προσέλαβε το πρόσωπο του Ήρωα, όμως έδωσε σε αυτό νέο περιεχόμενο. Στο πρόγραμμα γίνεται σύγκριση των Ηρώων του Αρχαίου κόσμου με τους Αγίους, καθώς μεταξύ τους εντοπίζονται κοινά σημεία. Αλλά και με τη σύγκριση του προφίλ των ηρώων ανά εποχή φαίνεται το πώς μεταβάλλεται το ηρωικό πρότυπο στην ιστορία.


Φάσεις εκπαιδευτικού προγράμματος

Φάση 1η
Υποδοχή των μαθητών στο Μουσείο. Εισαγωγή στο θέμα. Καταιγισμός ιδεών.

Φάση 2η
Οι μαθητές παίρνουν πληροφορίες για το θέμα με προβολή  σχετικού ντοκιμαντέρ

Φάση 3η
Ακολουθεί ξενάγηση στις αίθουσες που έχουν επιλεγεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι μαθητές συσχετίζουν τις πληροφορίες που πήραν με τα εκθέματα του Μουσείου.

Φάση 4η
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση tablets.

Φάση 5η
Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την κοινή σύναξη των μαθητών στην κεντρική αίθουσα του Μουσείου, για την παρουσίαση των εργασιών και την συνολική αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.