Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  

Εκλογή Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου (Κουκουρίδη)

ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΥ (ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗ)

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2004