Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

17-11-2007 Επιστημονική Ημερίδα για το χρυσό

    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ
 
 
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 17 Νοεμβρίου στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡ ἡμερίδα πού διοργάνωσε ἡ Μ.Κ.Ο. «ΕΥΡΟΣ ΑΓΑΠΗΣ» μέ θέμα «Οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν μεταλλουργία χρυσοῦ στή Θράκη». Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις διακοπές ρεύματος που υπήρχαν στην πόλη, αρκετοί συμπολίτες μας και πολλοί από τους τοπικούς άρχοντες παρευρέθηκαν σ' αυτήν την ενημερωτική Επιστημονική Ημερίδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος στήν εἰσαγωγή του ἔκανε μία σύντομη ἀναδρομή στήν προσπάθεια ἐξόρυξης χρυσοῦ στήν περιοχή μας ἀπό μεταλλευτικές ἐταιρίες καί στίς ἀντιδράσεις πού προκάλεσε ἡ ἐπιδίωξη αὐτή. Στάθηκε ἰδιαίτερα στόν καταιγισμό διαφημιστικῶν μυνημάτων στά τοπικά Μέσα Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας, (τηλεόραση, ραδιόφωνο, ἐφημερίδες), ὑπέρ τοῦ χρυσοῦ καί ἐξέφρασε τήν ἀνάγκη γιά ἐπιστημονική ἐνημέρωση σχετικά μέ τό τόσο σημαντικό αὐτό θέμα καί ἰδιαίτερα μέ τούς κινδύνους πού μπορεῖ νά προκαλέσει στό ἀνθρωπογενές καί φυσικό περιβάλλον. Στή συνέχεια ἀνέπτυξαν τίς είσηγήσεις τους οἱ παρακάτω καθηγητές: 
 
1. Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Θέμα: «Εἶναι τό οἰκολογικό πρόβλημα πνευματικό πρόβλημα;»

2. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Λέκτορας Τμήματος Χημικῶν-Μηχανικῶν Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.,  Mεταλλειολόγος-Mηχανικός, Σύμβουλος τοῦ Περιφερειακοῦ Τμήματος Θράκης Τ.Ε.Ε. για θέματα μεταλλείων χρυσοῦ.
Θέμα: «Πρόταση γιά λειτουργία μεταλλουργίας χρυσοῦ στή Θράκη. Τό τεχνικό μέρος καί ἡ κριτική του στό πλαίσιο τῆς βιώσιμης ἀνάπτυξης».

3 Δημήτριος Μελάς, Αναπλ. Καθηγητής τμήματος Φυσικής  Α.Π.Θ.-Εἰδικότητα: Φυσικός Περιβάλλοντος
Θέμα: «Ἀτμοσφαιρική ρύπανση: ἕνα παγκόσμιο πρόβλημα».

4. Θεοχάρης Ζάγκας, Αναπλ. Καθηγητής Δασολογίας καί Φυσικοῦ Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.- Ειδικότητα: Ἀποκατάσταση Περιβάλλοντος-Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δασολογικῆς Ἐταιρείας
Θέμα: «Οἰκολογικές ἐπιπτώσεις ἀπό μεταλλευτικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακος».

5. Δάνος Σεργκελίδης, Λέκτορας Κτηνιατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Ὑγιεινολόγος τροφίμων
Θέμα: «Χρυσωρυχεῖα: Ἀπειλή γιά τή βιώσιμη ἀνάπτυξη τῆς Θράκης».
 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος καί ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν ἄκουσαν μέ προσοχή τίς εἰσηγήσεις τῶν ὀμιλητῶν καί στό τέλος ἐξέφρασαν τήν ἰκανοποίησή τους γιά τήν ἐνημέρωση πού ὑπῆρξε. Ἀπηύθυναν χαιρετισμό ὁ βουλευτής Ἔβρου κ. Γ. Ντόλιος, ὁ νομάρχης κ. Ν. Ζαμπουνίδης, ὁ δήμαρχος Ἀλεξ/πόλεως κ. Γ. Ἀλεξανδρῆς καί ὁ Πρόεδρος τῆς Διευρυμένης Νομαρχιακῆς Αύτοδιοίκησης Ροδόπης-Ἔβρου κ. Γ. Μηνόπουλος οἱ ὀποῖοι ἐξέφρασαν τήν ἰκανοποίησή τους γιά τήν ἐνημέρωση πού ὑπῆρξε καί ἐπαναβεβαίωσαν τήν ἀντίθεσή τους στήν ἐπένδυση. Ἐπίσης τήν άντίθεσή τους ἐκδήλωσαν καί οἱ ὑπόλοιποι βουλευτές τοῦ νομοῦ κύριοι Δερμεντζόπουλος, Γεροντόπουλος καί Κελέτσης, οἱ ὁποίοι δεν κατάφεραν νά παραβρεθοῦν στήν έκδήλωση.  Ἀκολούθησε διάλογος καί τέθηκαν ἐρωτήσεις ἀπό έκπροσώπους φορέων καί τούς παρευρισκομένους πολῖτες.
Ἡ ἡμερίδα ἔκλεισε μέ σύντομο σχόλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἔντονη ἀνησυχία του διότι ἐάν τό θέμα δέν κλείσει ἄμεσα ὑπάρχει φόβος, προϊόντος τοῦ χρόνου, οἱ ἀντιδράσεις νά καμφθοῦν καί τελικά ἡ ἐπένδυση νά πραγματοποιηθεῖ. Συμπέρασμα ὅλων τῶν φορέων ἦταν νά ζητηθεῖ ἀπό τά ἀρμόδια ὑπουργεῖα νά παρθεῖ ἄμεσα πολιτική άπόφαση πού θά καθορίσει τίς ἐξελίξεις στό ζωτικῆς σημασίας θέμα, τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ τά τελευταῖα χρόνια τήν τοπική κοινωνία.