Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΑΛΟΥ


  • Κάθε Σάββατο 3.30'-4.30' μ.μ.

Για παιδιά Δημοτικού (κ. Γεωργία Μπαταρλή & κ. Μαρία Μπαταρλή)


  • Κάθε Σάββατο 4.30'-5.30' μ.μ. 

Για παιδιά Γυμνασίου (κ. Δημήτρης Παναγιωτίδης)


  • Κάθε Σάββατο 5.30'- 6.30' μ.μ.

Για παιδιά Λυκείου (κ. Νικόλαος Μπάντας)


  • Κάθε Τετάρτη 10.00'-11.00' π.μ.

Για κυρίες


  • Κάθε Πέμπτη 5.00'-6.00' μ.μ.

Για νέες μητέρες (κ. Χρύσα Γούδα)


  • Κάθε Κυριακή 10.00'-11.00' π.μ.

Για νέους γονείς (π. Αναστάσιος)