Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑΣ ΦΕΡΩΝ


  • Κάθε Σάββατο 3.00'- 4.00' μ.μ.

Για παιδιά Δημοτικού (κ. Σοφία Κόκκορη)


  • Κάθε Σάββατο 4.00'- 5.00' μ.μ.

Για κορίτσια Γυμνασίου και Λυκείου (κ. Δημήτριος Βαφειάδης)


  • Κάθε Σάββατο 5.00'-6.00' μ.μ.

Για αγόρια Γυμνασίου και Λυκείου (π. Πολύκαρπος)


  • Κάθε Δευτέρα 7.00'- 8.00' μ.μ. & κάθε Τετάρτη, 7.00'- 8.00' μ.μ.

Για κυρίους