Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
2016-17

  • Κάθε Κυριακή 10.30'
Δημιουργική απασχόληση νηπίων (κ. Ελισάβετ Μαλτούδη)


  • Κάθε Κυριακή 10.30'

Κατηχητικό παιδιών Δημοτικού (κ. Ιουλία Καρατσιομπάνη & κ. Χρυσάνθη Ρουσίδου)

  • Κάθε Κυριακή 11.30'
Κατηχητικό κοριτσιών Γυμνασίου-Λυκείου (κ. Ελένη Φραγκάκη)
  • Κάθε Κυριακή 11.30'
Κατηχητικό αγοριών Γυμνασίου-Λυκείου (κ. Χρήστος Ερίκογλου)
  • Κάθε Κυριακή 18.00'
Συνάντηση νέων γυναικών και μητέρων (κ. Βάγια Βινδένα)

  • Κάθε Δευτέρα 17.30'
Συνάντηση μελέτης Αγ. Γραφής για γυναίκες (κ. Μαρία Μητακίδου)

  • Κάθε Δευτέρα 20.00'
Συνάντηση νέων ανδρών (π. Χαρίτων Ρυζιώτης)

  • Κάθε Πέμπτη 20.00'
Συνάντηση μελέτης Αγ. Γραφής για άνδρες (κ. Βασίλειος Κολίδης)


Email Κατηχητικού

Blog Κατηχητικού