Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  

Ευχές Εσπερινού Αγίου Πνεύματος


Διαβάστε σε κείμενο και μετάφραση τις