Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  

Ομιλία στην Παρουσίαση του Δ’ Τόμου των Πρακτικών του Συνεδρίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ»

στην Παρουσίαση του Δ’ Τόμου 
των Πρακτικών του Συνεδρίου 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ»
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017