Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  

Ομιλία Μητροπολίτου στον Εσπερινό της Αποκαθηλώσεως κατά την Μεγάλη Παρασκευή 2017

ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2017