Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  

Πρόγραμμα Μητροπολίτου για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.