Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

Το Δ.Π.Θ. ως εργαστήριο αλληλοπεριχώρισης των θρησκειών.Εισήγηση του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου
στην υπό την αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ  Ημερίδα διαλόγου στο Δ.Π.Θ. μὲ θέμα: "Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ"
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017