Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  

Β' Χαιρετισμοί - "Χαίρε της Τριάδος τους μύστας φωτίζουσα" (Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή)


Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή
Πρωτοσυγκέλλου Ι.Μητροπόλεως Αλεξ/πόλεως
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018