Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

ΑΙΘΟΥΣΑ 7 - Η Θριαμβεύουσα Εκκλησία

Οι πρώτοι χριστιανοί αισθάνθηκαν γρήγορα την ανάγκη να απεικονίσουν τα Θεία πρόσωπα του ορθοδόξου δόγματος: Η Αγία Τριάδα, ο Χριστός, η Παναγία, οι Ουράνιες Δυνάμεις, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, όλες οι τάξεις αγίων ακολουθούν μία ιεραρχία που δεν είναι προνομιακή αλλά χαρισματική. Δηλαδή το καθένα από τα όντα μετέχει με διαφορετική δεκτικότητα στον φωτισμό, τον αγιασμό, στην Άκτιστη Χάρη του Θεού.

Οι εικόνες θεολογούν μεταγγίζοντας το μήνυμα της Σαρκώσεως. Απεικονίζοντας τον Θεάνθρωπο, διαβεβαιώνουν ότι ο Χριστός ήλθε στη γη και έγινε άνθρωπος. Απεικονίζοντας τους αγίους, δηλαδή τους θεωμένους ανθρώπους, διαβεβαιώνουν ότι ο άνθρωπος λυτρώνεται και θεώνεται κατά χάριν.

Η απεικόνιση των Ιερών Προσώπων έχει πολλαπλό προορισμό: Μεταφέρει στον πιστό που τις προσκυνά τη Θεία Χάρη, τον βοηθά να κατανοήσει βασικές αρχές του ορθοδόξου δόγματος και τον φρονηματίζει με τις επιγραφές, τα βιβλικά χωρία και τις σκηνές από τους βίους των αγίων.