Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

19/5/2020. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού πώλησης ακινήτουΠερίληψη διακήρυξης 
διαγωνισμού πώλησης ακινήτου

Διαβάστε την εδώ


ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης

Το ΝΠΔΔ Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του από 04-06-2015 Κανονισμού εκμισθώσεως και εκποιήσεως εκκλησιαστικών ακίνητων της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 1599/Β/30-6-2015 άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15) την υπ' αριθμ. 130/30-4-2020 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβούλιου, το από 6-05-2020 φύλλο Υπολογισμού αντικειμενικής αξίας γης εκτός σχεδίου ή οικισμών, προκηρύσσει διαγωνισμό για την πώληση αγροτικού ακινήτου ήτοι ενός αγρού εμβαδού σύμφωνα με τον τίτλο 2.000 τ.μ. με νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση 2.007,82 τ.μ.. Ο αγρός βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δικέλλων Αλεξανδρούπολης, εντός του υπ' αριθμ. 569 τεμαχίου της κτηματικής περιοχής Δικέλλων Αλεξανδρούπολης συνορεύει δε βόρεια σε πλευρά 27,27 μέτρων με υπ' αριθμ. 858 τεμάχιο ιδιοκτησίας Γ. Θάνου, Νότια σε πλευρά 25,36 μέτρων με χέρσα έκταση δημοσίου και πέραν αυτής με αγροτική οδό, Ανατολικά με πλευρά 82,00 μέτρων με τεμάχιο υπ' αριθμ. 858 ιδιοκτησίας Τσορμπατζίδη Νικολάου και δυτικά σε πλευρά 80,97 μέτρων με ιδιοκτησία Δαλαβέρα. Το κτήμα είναι περιφραγμένο με ατσαλόσυρμα με σιδερογωνίες στην δυτική όψη, ενώ στην ανατολική όψη έχει τοιχίο από σκυρόδεμα με τάπα και πονταριστό πλέγμα ενώ στην νότια και βόρεια όψη έχει ατσαλόσυρμα με τσιμεντοπασσάλους, απέχει από την θάλασσα 20 μέτρα, εκτός σχεδίου, εκτός ΓΠΣ, μη αρδευόμενο χωρίς δέντρα, μη άρτιο μη οικοδομήσιμο ούτε κατά παρέκκλιση. Περιήλθε δε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης κατά ποσοστό 100% δυνάμει του υπ' αριθμ. 13/14-1-2000 κληρονομητηρίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που μεταγράφηκε (η περίληψη του) στον τόμο 1358 με α/α 29 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει με γραπτές και πρόσθετη δυνατότητα βελτιώσεως της προσφοράς. Οι γραπτές προσφορές θα κατατεθούν από την 11:00 έως στην 12:00 της 31ης Μαΐου 2020 στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης που βρίσκονται στην συμβολή των οδών Πλαταιών και Αμφιπόλεως. Η τιμή εκκίνησης άρχεται στα 26.335,85 ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον τετραμελούς επιτροπής. Για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στην δημοπρασία του ακινήτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν με δικά τους έξοδα από τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως (οδός Πλαταιών αριθμ. 6) από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 9:00 π.μ. έως και ώρα 13:00 μ.μ. αντίγραφα της διακηρύξεως, τίτλου και τοπογραφικού , ώστε να ενημερωθούν ως προς όλους τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και διεξαγωγής στην δημοπρασία. Γίνεται μνεία και διακηρύσσεται ρητώς η διακήρυξη διεξαγωγής δημοπρασίας, με του όρους της δεσμεύει απόλυτα τους ενδιαφερομένους του θεματιστές καθώς και τον υπερθεματιστή.


Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως