Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΝΘΙΜΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως
Οδός: Πλαταιών & Αμφιπόλεως
Έδρα: Αλεξανδρούπολις, Τ.Κ. 681 31

Τηλεφωνικό Κέντρο
25510-26359 & 25510-27853
Fax
25510-21657

Ηλεκτρονική ΔιεύθυνσηΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Μητροπολιτικό Συμβούλιο
 (Άρθρο 35, παρ. 5, Ν.590/1977 "Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος")


Πρόεδρος: Ο Μητροπολίτης κ. ΑΝΘΙΜΟΣ

Μέλη:

  • Αρχιμ. Θεόκλητος Καρακουλίδης, Εφημέριος
  • Πρωτοπρ. Κων/νος Χριστοφορίδης, Εφημέριος 
  • κ. Ευάγγελος Σαρκετζής, Δικηγόρος
  • κ. Αθανάσιος Πανταζής, Οικονομολόγος
  • κ. Θεοφάνης Ματζώρος, Εκκλησιαστικός Επίτροπος
  • κ. Στέλιος Δεληγιαννίδης, Εκκλησιαστικός Επίτροπος
  • Γραμματεύς: κ. Λάζαρος Καζίας

Ο Πρωτοσύγκελλος
Αρχιμ. Ειρηναίος Λαφτσής, Δρ. Ιατρικής
"Γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν ὅ­τι, κα­τό­πιν ἡ­με­τέ­ρας Εἰ­ση­γή­σε­ως, ἡ Δια­ρκής Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, διά τῆς ἀ­πὸ 10-12-2004 ἀ­πο­φά­σε­ως Αὐ­τῆς καὶ διά τῆς ὑ­π’ ἀ­ριθ­μόν 3979/13-12-2004 Συ­νο­δι­κῆς Πρά­ξε­ως, δι­ώ­ρι­σεν ὑ­μᾶς με­τα­κλη­τόν Πρω­το­σύγ­κελ­λον τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀ­λε­ξαν­δρου­πό­λε­ως. Τὴν ἄ­νω Συ­νο­δι­κήν Πρᾶ­ξιν ἐ­κοι­νο­ποί­η­σεν ἡ­μῖν ἡ Δια­ρκής Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος διά ταυ­τα­ρίθ­μου καὶ ταυ­το­χρό­νου Ἐγ­γρά­φου."

Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Κωστάκης, Δρ. Θεολογίας

Αρχιερατικός Επίτροπος Σαμοθράκης
Αρχιμ. Ματθαίος ΛενούδιαςΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραμματεία:
Λάζαρος Καζίας
φιλόλογος
Λογιστής - Ταμίας:
Στέλιος Δεληγιαννίδης
θεολόγος
Γραφείο Γάμων και
Βαπτίσεων:
Πρεσβ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
Γραφείο
Κατηχητικής
Διακονίας:
·    Πρωτοπρ. Χρήστος Μπατμάνης
·    Γεώργιος Δροσάκης, θεολόγος
·    Χρυσούλα Ζαλούμη, δασκάλα
Γραφείο Τύπου &
Γραφείο Επιδόματος
τρίτου τέκνου:
Χαράλαμπος Λασκαράκης
Γραφεύς-
Μηχανοργάνωση:
Χρήστος Παπαναστασίου
θεολόγος
Οδηγός:
Βασίλειος Δούρος
Τεχνική Υπηρεσία
(Φ.Ε.Κ. 640/23-5-2006):
·  Νικόλαος Σαμακοβλής
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕE
·  Νικόλαος Δαμκαλής
Αρχιτέκτων Μηχανικός
·  Πέτρος Δαμκαλής
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος
Νομική Υπηρεσία
(Φ.Ε.Κ. 979/29-3-2012):
Ευάγγελος Σαρκετζής
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Ώρες λειτουργίας Γραφείων:
Δευτέρα - Παρασκευή
8.30΄-13.30΄