Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΑΝΘΙΜΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως
Οδός: Πλαταιών & Αμφιπόλεως
Έδρα: Αλεξανδρούπολις, Τ.Κ. 681 31

Τηλεφωνικό Κέντρο
25510-26359 & 25510-27853
Fax
25510-21657

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Ώρες λειτουργίας Γραφείων:
Καθημερινά 8.30'-13.30'ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Μητροπολιτικό Συμβούλιο
 (Άρθρο 35, παρ. 5, Ν.590/1977 "Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος")


Πρόεδρος: Ο Μητροπολίτης κ. ΑΝΘΙΜΟΣ
Μέλη:
 • Πρωτοπρ. Ευάγγελος Καραγιάννης, Εφημέριος
 • Πρωτοπρ. Θωμάς Γιοβάνος, Εφημέριος 
 • κ. Ευάγγελος Σαρκετζής, Δικηγόρος
 • κ. Αθανάσιος Πανταζής, Οικονομολόγος
 • κ. Αναστάσιος Βερύκογλου, Εκκλησιαστικός Επίτροπος
 • κ. Στέλιος Δεληγιαννίδης, Εκκλησιαστικός Επίτροπος
Γραμματεύς: κ. Λάζαρος Καζίας
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμ. Ειρηναίος Λαφτσής, Δρ. Ιατρικής
"Γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν ὅ­τι, κα­τό­πιν ἡ­με­τέ­ρας Εἰ­ση­γή­σε­ως, ἡ Δια­ρκής Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, διά τῆς ἀ­πὸ 10-12-2004 ἀ­πο­φά­σε­ως Αὐ­τῆς καὶ διά τῆς ὑ­π’ ἀ­ριθ­μόν 3979/13-12-2004 Συ­νο­δι­κῆς Πρά­ξε­ως, δι­ώ­ρι­σεν ὑ­μᾶς με­τα­κλη­τόν Πρω­το­σύγ­κελ­λον τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀ­λε­ξαν­δρου­πό­λε­ως. Τὴν ἄ­νω Συ­νο­δι­κήν Πρᾶ­ξιν ἐ­κοι­νο­ποί­η­σεν ἡ­μῖν ἡ Δια­ρκής Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος διά ταυ­τα­ρίθ­μου καὶ ταυ­το­χρό­νου Ἐγ­γρά­φου."

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Κωστάκης, Δρ. Θεολογίας

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Αρχιμ. Ματθαίος ΛενούδιαςΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γραμματεία:
 • Λάζαρος Καζίας, φιλόλογος
 • Χρήστος Παπαναστασίου, θεολόγος
Λογιστής - Ταμίας:
 • Στέλιος Δεληγιαννίδης, θεολόγος
Γραφείο Γάμων, Βαπτίσεων & Διαζυγίων:
 • Πρεσβ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Γραφείο Κατηχητικής Διακονίας:
 • Πρωτοπρ. Χρήστος Μπατμάνης
 • Γεώργιος Δροσάκης, θεολόγος
 • Χρυσούλα Ζαλούμη, εκπαιδευτικός
Γραφείο Επιδόματος τρίτου τέκνου:

Οδηγός:
 • Βασίλειος Δούρος
Τεχνική Υπηρεσία (Φ.Ε.Κ. 640/23-5-2006):
 • Νικόλαος Σαμακοβλής, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΕ
 • Νικόλαος Δαμκαλής, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 • Πέτρος Δαμκαλής, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος
Νομική Υπηρεσία (Φ.Ε.Κ. 979/29-3-2012):
 • Ευάγγελος Σαρκετζής, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω